Methods
Magatartási és elektrofiziológiai vizsgálatok MAM17 skizofrénia állatmodellben