EFOP

 

 

 

EFOP-3.6.2-16-2017-00008  -  A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegenerativ folyamatokban: a molekulától a betegágyig.

A központi idegrendszer betegségei jelenleg a világ valamennyi országában a legnagyobb terhet jelentik az egészségügyi ellátórendszerek számára. Az Európai Unióban ezen betegségek kezelése, ellátása pl. 2010-ben 798 milliárd euróba került, másfélszer annyiba, mint az őt követő legdrágább betegségek, a daganatos vagy a keringési megbetegedések kezelése. A tendencia azt mutatja, hogy 20-30 év múlva minden második ember valamilyen központi idegrendszeri eredetű betegségben fog szenvedni, mely elviselhetetlen terhet róhat a társadalomra. Ezért az agyi betegségek megértése és kezelése rendkívüli jelentőséggel bír, mely magas színvonalú, sokrétű és összehangolt kutatási hálózaton alapuló stratégiát igényel mind a klinikai, mind a felfedező kutatásokkal foglalkozó szakemberek részéről.

A neurodegeneratív folyamatokkal járó betegségek, mint pl. az Alzheimer kór, a Parkinson kór, a sclerosis multiplex, az epilepszia, jelentős részét teszik ki az agyi megbetegedéseknek, melyek különböző idegrendszeri struktúrák károsodásával és az élettani funkciók beszűkülésével járnak. Azonban e betegségekben a kiváltó okokat nem ismerjük, és a terápiás lehetőségeink nagyon korlátozottak. Az elmúlt évtizedben egyre több bizonyíték van arra, hogy a gyulladás, a neuroinflammatorikus folyamatok jelentős szerephez jutnak a neurodegeneratív elváltozások kialakulásában. A kísérleti adatok arra utalnak, hogy a pro- és az antiinflammatorikus citokin szintek megemelkedése, és az asztrocita/mikroglia aktiváció kritikus szerepet játszik a neurodegeneratív folyamatokban, azonban a pontos sejtszintű mechanizmus a mai napig nem ismert. Ha lehetőség nyílna ezen folyamatok jobb megismerésére és a neuroinflammáció, különösen a glia aktiváció mérséklésére, ez jelentős előrelépés lenne a neurodegeneratív kórképek kezelésében is. A legújabb felfedező kutatások adatai szerint a transzkraniális mágneses stimuláció (TMS) lehet az egyik terápiás lehetőség, mivel jelentősen csökkentheti ezen betegségekben a neuroinflammatorikus folyamatokat és a glia aktivációt is.

A Pécsi Tudományegyetem Idegtudományi Centruma, a Kaposvári Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem klinikai és felfedező kutatócsoportjaiból álló, jelentős nemzetközi beágyazódással bíró konzorciuma azt tűzte ki célul, hogy szisztematikusan megvizsgálja azokat a neuroinflammatorikus folyamatokat, amelyek neurodegenerációhoz vezetnek, valamint erőfeszítéseket tesz e kórképek terápiáinak kidolgozására és új molekuláris célpontok beazonosítására is. A konzorcium felfedező kutatásokkal foglalkozó nemzetközi hírnévvel rendelkező kutatócsoportjai a legmodernebb műszerekkel, már meglévő csúcstechnológiával pl. élősejtes szuperrezolúciós mikroszkóp rendszerekkel, in vivo egysejt elektrofiziológiával, transzgenikus technológiával Parkinson és Alzheimer kóros, epilepsziás és sclerosis multiplex állatmodellekben vizsgálják a pro- és az antiinflammatorikus jelátviteli folyamatokat, valamint a glia aktiváció mechanizmusát. A klinikai kutatásokkal foglalkozó kutatócsoportok az országban egyedülálló technológiák segítségével (pl. PET-MRI) megvizsgálják, hogy függ össze a citokin szint és a glia aktiváció a megfigyelhető tünetegyüttessel. A felfedező kutatások szerint a TMS nagyon ígéretes megoldást nyújthat a neurodegeneratív folyamatok kezelésében, a neuroinflammáció mérséklésén keresztül, de kevés klinikai tapasztalattal rendelkezünk. Ezért a konzorcium klinikai kutatásokat végző, a mágneses magrenzonancia képalkotásal (MRI) foglalkozó nemzetközi hírű kutatócsoportjai beszerezik az MRI-n alapuló számítógépes navigációval vezérelt, nagy precizitású TMS rendszert (NEXSTIM TMS), mely országosan hiánypótló műszer. Megvizsgálják a NEXSTIM TMS szerepét az egyes neurodegeneratív kórképek célzott kezelésében. Fontos megemlíteni, hogy a beszerzendő eszköz nemcsak a terápiás lehetőségek kidolgozásában nyújthat segítséget, hanem „core facility”-ként szolgálhatja a neurodegeneratív betegségek hátterét feltáró vizsgálatokat is.  

A konzorciumi kutatásokba bekapcsolódik számos európai uniós kollaborációs partner (University of Cambridge, Kings College London, Charite Berlin, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, University of Messina, Italy), melyek a kutatási potenciál növelésén túl alapul szolgálnak a további közös sikeres H2020 pályázatokhoz is. A konzorcium számos hazai és külföldi céggel tart fenn szoros szakmai kapcsolatot (Femtonics, Bio-Talentum, Nikon, Olympus, SIMENS, Richter), mely lehetővé teszi az eszközfejlesztést, a hosszú távú finanszírozást valamint a kutatáshasznosítási és technológiai transzfer hatékonyabbá tételét is. A konzorcium fontos feladatának tekinti az utánpótlás nevelés javítását. Ezért a konzorcium nagy hangsúlyt fektet a PhD képzés javítására és bővítésére PhD kurzusok és közös képzések indításával, valamint PhD hallgatóinak szakmai segítésével, illetve az európai uniós pályázatokban való sikeres részvétellel is (RISE).