Methods
alapszövettani és immunhisztokémiai vizsgálatok, fluoreszcens és konfokális mikroszkópia