Kutatócsoportok
Transzlációs Idegtudományi Kutatócsoport
Hernádi István (egyetemi docens) E-mail: hernadi@gamma.ttk.pte.hu
Tel.: + 36 (72) 536-000 (ext: 24816)
web: tnrg.pte.hu
kisérletek célja

A kutatócsoport neurokognitív betegségek preklinikai modelljeinek fejlesztésével foglalkozik négy laboratóriumban: 1. Kisállat magatartás-farmakológiai labor a Szentágothai Kutatóközpontban (SZKK); 2. Elektrofiziológiai labor a Természettudományi Karon (TTK); 3. Nem humán főemlős (NHP) kutató labor a Grastyán Endre Transzlációs Kutatási központban (GTKK);4. Humán pszichofiziológiai labor a Természettudományi Karon (TTK).

Elektrofiziológiai laboratóriumunkban kétféle technikai megközelítéssel vizsgálunk tanulással és memóriával összefüggő neurofiziológiai folyamatokat élő állatokban: egysejt-elvezetéses és in vivo voltammetriás technikákkal. A kísérletek célja, hogy jobban megismerjük egyes, a demenciák gyógyítására fejlesztett gyógyszerjelölt vegyületek közvetlen hatásmechanizmusait az idegsejteken.

A Magatartás-farmakológiai Laboratóriumban rágcsálókon vizsgáljuk a tanulás és a memóriaműködések élettanát és farmakológiáját különböző viselkedési tesztek segítségével. A viselkedési vizsgálatok kíméletes eszközt jelentenek különböző humán neurológiai és pszichiátriai betegségek állatokban történő modellezésére, és kísérleti fázisban lévő terápiák hatékonyságának preklinikai vizsgálatára. Laboratóriumunkban olyan tesztek és modellek beállítására és fejlesztésére törekszünk, melyek nagy transzlációs validitással rendelkeznek, azaz pszichofiziológiai szempontból jól megfeleltethetőek emberi kognitív működésekkel, és nagy valószínűséggel képesek előrejelezni a vizsgált farmakológiai vegyületek hatásosságát emberben.

A nem-humán főemlős (NHP) kutató részlegünk fő missziója a gyógyszerfejlesztés szolgálata idegrendszeri (pszichiátriai) indikációkban, az emberhez közeli főemlősökön való preklinikai magatartásfarmakológiai vizsgálatok végzésével. Ennek során főként ún. transzlációs viselkedési paradigmákat fejlesztünk. Ebben a laborunkban is olyan tesztcsomagok és magatartási modellek beállítására és fejlesztésére törekszünk, amelyek a lehető legnagyobb humán-relevanciával bírnak, azaz élettani és pszichológiai szempontból legjobban megfeleltethetők az emberi kognitív működéseknek, és nagy valószínűséggel képesek előrejelezni a vizsgált farmakonok hatásosságát emberben.

A pszichofiziológiai laborunk kutatási témájának elsődleges célja a magasabb rendű idegi tevékenységek - mint percepció, anticipáció, jutalomértékelés, döntési folyamatok - idegélettani jellegű vizsgálata a pszichofiziológia módszertárával, a kognitív működések neurofiziológiai (EEG) korrelátumainak vizsgálata szomatoszenzoros, auditoros valamint vizuális célinger-felismerés során. Laborunkban több kutatási irány is megjelenik: 1. Technikai megközelítés: EEG, EMG, ECG, magatartásvizsgálatok. Alkalmazott kutatási irány: nem-ionizáló elektromágneses terek hatása a kognitív folyamatokra emberben. 2. Olyan teszt-csomagok fejlesztése, amelyek egyszerű inger-diszkriminációs, valamint arcfelismeréssel kapcsolatos feladatok vizsgálatára. 3. Thermalis nocicepció humán vizsgálata: céljai 1) olyan új, általános érvényű műszeres eljárások kidolgozása és validálása, ami alkalmas az akut és krónikus fájdalomszindróma kísérletes vizsgálatára; 2) későbbi gyógyszeriparban is alkalmazható tesztcsomagok kidolgozása állatkísérletes modellben és emberben.

Klinikai relevanciák

neurodegeneratív folyamatok, a demenciák, transzlációs vizsgálatok, gyógyszerfejlesztés

Eszközök
- Sztereotactic set up
- Biológiai erősítők (feszültség és árammérés)
- Konstans áramgenerátorok (mikroiontoforézis)
- Biopotenciosztát (voltammetria)
- Stimulus izolátor
- Analóg-digitális konverter
- Kisállat melegítő
- Fecskendőpumpa
- Perisztaltikus pumpa
- Áramlásos mintainjektáló rendszer
- Különféle labirintusok patkányoknak
- Új tárgy felismerési tesztcsomag
- Vízilabirintus medence
- Számítógépvezérelt operáns kondícionáló rendszer
- Valós idejű magatartás analizáló videorendszer
- Speciális ketrecek ingergazdag környezet biztosítására
- EEG
- EMG
- ECG
- CANTAB
- MED
- tAC/DC
- TMS
Metodikák
CANTAB teszt aparátus
komputerizált magatartási tesztcsomagok
Mikroiontoforézis, sejtszintű neurokémia
Morris water maze teszt
Nagysebességű (ciklikus) voltammetria, monoaminok mérésére
nagyteljesítményű 32 csatornás biológiai erősítő (EEG, EMG, ECG, EOG)
Novel Object Recognition (NOR) teszt
O/Zero maze teszt
Open-field teszt
Pszichomotor Vigilancia Teszt (PVT) aparátusok
Sztereotaxikus műtéti technika
T-maze teszt
Tobii szemmozgás monitorozó
wireless EEG
- Porond-teszt
- Emelt kereszt- / O-labirintus teszt
- Forszírozott úszásteszt
- Spontán alternálási teszt T-labirintusban
- Új tárgy felismerési teszt
- Morris-féle víziútvesztő teszt
- Pszichomotoros vigilancia teszt
- Különféle operáns paradigmák
- Mintaelőkészítés szövettani és molekuláris biológiai analízishez
- magatartás vizsgálatok transzlációs modelleken
- különböző pszichológiai tesztek felvétel
- kinetikai vizsgálatok transzlációs modelleken
Reprezentatív publikációk
Aconitum alkaloid songorine exerts potent gamma-aminobutyric acid-A receptor agonist action in vivo and effectively decreases anxiety without adverse sedative or psychomotor effects in the rat. Bali ZK, Bruszt N, Kőszegi Z, Nagy LV, Atlasz T, Kovács P, Csupor D, Csupor-Löffler B, Hernádi I.
PHARMACEUTICS ()
DOI
Converging evidence on D-amino acid oxidase-dependent enhancement of hippocampal firing activity and passive avoidance learning in rats. Nagy LV, Bali ZK, Kapus G, Pelsőczi P, Farkas B, Lendvai B, Lévay G, Hernádi I.
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. ()
DOI
Dissociating cholinergic influence on alertness and temporal attention in primates in a simple reaction time paradigm. Oláh V, Knakker B, Trunk A; Lendvai B, Hernádi I.
Eur J Neurosci. (2020 Oct;52(7):3776-3789)
DOI | PubMed
Cognitive Enhancer Effects of Low Memantine Doses Are Facilitated by an Alpha7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist in Scopolamine-Induced Amnesia in Rats Bali ZK, Bruszt N, Tadepalli SA, Csurgyók R, Nagy LV, Tompa M, Hernádi I.
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY ()
DOI
Short-term radiofrequency exposure from new generation mobile phones reduces EEG alpha power with no effects on cognitive performance Vecsei Z, Knakker B, Juhász P, Thuróczy G, Trunk A, Hernádi I.
SCIENTIFIC REPORTS ()
DOI
Kutatást támogatja

2022-2026: National Pharmaceutical Research and Development Laboratory (PharmaLab)

RRF-2.3.1-21-2022-00015 (consortial project, Hernádi I. participant, TNRG: 80 M Ft).

2022-2026: National Laboratory of Translational Neuroscience, RRF-2.3.1-21-2022-00011

(consortial project, Hernádi I. participant, TNRG: 80 M Ft).

2022-2026: 5G expOsure, causaL effects, and rIsk perception through citizen engAgemenT

(GOLIAT): Horizon EU projekt, ID: 101057262 (consortial project, Hernádi I. participant,

TNRG: 199,000 EUR).

2022-2026: Translational studies and neuromodulation of electrophysiological correlates of

vigilance and attention in rats and non-human primates. NKFIH (OTKA) K-143816

(research grant, Hernadi I, principal investigator, 47.9 M Ft).

2020-2023: Establishment of Competence Centres - Research Infrastructure Development

(2019-1.2.1-KK-2019) (Leader: Richter Gedeon Plc., consortial project, participant Hernádi

I,. GETRC infrastructural development: 1.4 MRD HUF).